Styrelsen

Styrelsen:

 

Ordförande:
Emmeli Wikström mail: ordf.ndhk@gmail.com

Vice Ordförande:
Anna Jönsson

Kassör:
Jennifer Norman

Sekreterare:
Ulrika Larsson

Barn & Ungdoms ansvarig:
Maria Selberg   mail: ungdom.ndhk@gmail.com

Marknads ansvarig:
Lena Mini Andersson

Aktivitets ansvarig:
Anna Jönsson mail: aktivitet.ndhk@gmail.com

Försäljnings ansvarig:
Jari Vuorijärvi
Webb ansvarig:
Ulrika Larsson

 

Vid allmänna frågor kontakta oss på  nordiskadraghundsklubben@passagen.se

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)