Arsmote 2011-2012

Frågor som kommer tas upp under årsmötet är

 1. Medlems avgiften
 2. Revisor val 
 3. Mindre justering av stadgorna
 4. Val av styrelse

 

 

Dagordning Till NDHK’s årsmöte 2012.

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6. Beslut om eventuell närvaro –och yttranderätt.

7. Fråga om mötes kallelsen utförts på rätt sätt.

8. Fastställande av dagordningen

9. Styrelsens verksamhetsberättelse.

10. Kortfattad ekonomisk genomgång av 2011.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.

14. Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleang

15. Val av valberedning

16. Fastställande av medlems avgift

17. Justering av stadgorna

18. Övriga frågor.

19. Mötet avslutande

 

Verksamhetsberättelse för NDHK

 

1.VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

 

Nordiskadraghunds klubben                                                 2011

Namn på klubben                                                      Verksamhetsår

Klubben bildades 2011-10-01 och därefter har vi haft 2 protokollförda styrselsemöten

 

2.BESKRIVNING AV VERKSAMHET SOM BEDRIVITS

 

Träff i Norriån 2011-10-22

Klubben hade en dragträff i Norriån där man fick testa på att dra med sin hund. Det var ca 30 personer på denna träff

 

Träff på Hetsöträsk 2011-11-19

Klubben hade en träff på hertsöträsk,Luleå där vi var ca 50 personer. Klubben bjöd på hamburgare och dricka.Och träffen hamnade i tidningen NSD.

 

Träff på Karlsberg 2011-12-10

Klubben hade en dragträff på Karlsberg,Öjebyn. På denna träff var ca 20 personer där.

 

Gröna kortet utbildning 2011-12-17

Klubben anordnordnade en gröna kortet utbildning. Där klubben hyrde in en instruktör vid namn Kenth Smitt som skulle hålla i denna utbildning. Det var 7 personer på denna utbildning.

 

3.STYRELSEN

Jesper Berglund      Ordförande      

Linus Sjömark      Vice ordförande     

Ulrika Larsson        Sekreterare      

Maria Nyström       Kassör              

Anna Jönsson      Aktivitets ansvarig    

Jari Vuorijärvi       Försäljnings ansvarig 

Maria Selberg      Barn-Ungdoms ansvarig 

 

 

Verksamhetsplan för år 2012:

 1. Flarken anlagstest har klubben haft. Antal som deltog var 15 hundar och de var fördelat på 6 förare.11 hundar klarade testet.
 2. Klubben skulle ha arangerat en snowdog utställning men den blev inställd och därför hade vi istället en träff där.
 3. Klubben ha deltagit på isbanans jubileum i Norra hamn. Där barn fick åka bakom våra draghundar i en pulka.
 4. Klubben kommer att arrangera vanliga träffar med möjlighet att umgås och grilla korv.
 5. Ringträning under våren 2012
 6. Utställning endast polarhundar sommaren 2012
 7. Klicker och spår kurs inder våren 2012
 8. Klövjevandring under hösten 2012
 9. Agility under sommaren 2012
 10. Dragträffar under hela året
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)